Hovioikeus repii keskustapolitiikojen shariatuomion

 

Tämä muslimimies vapautettiin naisen pahoinpitelystä, liberaalisten keskustapuolueeseen kuuluneiden lautamiesten toimesta, jotka katsoivat, että mies tuli ”hyvästä perheestä”. Nyt hovioikeus muutta tuomiota ja tuomitsee miehen vankilaan.

-Tämä on itsestään selvä käytäntö periaatteellisesta käytännöstä, kaikkien samanarvoisuudesta lain edessä, sanoo hovioikeuden tuomari Claes Söderqvist.

 

Se oli Solnan käräjäoikeudessa, jossa kaksi keskustapuolueeseen kuulunutta lautamiestä vapautti miehen siitä, että tämä oli pahoinpidellyt avopuolisoaan sillä motiivilla, että miehen perhe ”näyttäisi olevan hyvä perhe, toisin kuin naisen, millä myöskin tulee olla merkitystä syyllisyyskysymyksen tuomiossa”.

 

Oikeus kirjoitti edelleen:

 

Normaalia ”näissä piireissä” on edelleen se, että nainen kertoo suvulleen, että häntä pahoinpidellään, jos hän tulee pahoinpidellyksi, tapahtuu niin, että tapaus voidaan ratkaista perheen sisällä. Se tosiasia, että nainen ei kertonut sukulaisilleen siitä, että hän löi häntä, vaan ilmoitti sen sijaan sen poliisille, vähentää hänen uskottavuuttaan aina vain enemmän”.

 

Yksi lautamiehistä oli Ebitsam Aldebe, joka oli ehdokkaana keskustapuolueen listalla eduskuntavaaleissa ja, joka on puolesta puhuja muslimien erityislaille ja siitä, että ruotsalaisia lakeja olisi mukautettava muslimeihin. Molemmat keskustapuolueen edustajat ovat sittemmin suljettu pois lautamiehien toimesta.

 

Hovioikeus on tänä päivänä muuttanut käräjäoikeuden tuomiota ja tuominnut miehen pahoinpitelystä kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen. Hänen tulee myöskin maksaa vahingonkorvausta naiselle loukkauksesta sekä kivusta ja särystä.

 

Tuomion perustana hovioikeus kirjoittaa, että naisen tarina tuntuu uskottavalta ja, että se saa tukea muilla esitetyillä todisteilla, mm. tietyillä potilaskirjoituksilla ja valokuvilla vammoista. Miehen omat ilmoitukset ja todisteet, jotka hänen sukulaiset ovat luovuttaneet, katsotaan olevan ainoastaan rajallisia todisteita.

 

Hovioikeus toteaa myöskin, että yleisellä todistuarvioinnilla ei ole merkitystä, mikä tausta on kuullulla henkilöllä, esimerkiksi siten, että hän tai toinen kuuluu tiettyyn yhteiskuntaluokkaan tai perheeseen.

 

Fria Tiden