Lääkäreiltä puuttui ruotsalainen lääkärilupa – terveyskeskusta tutkittaan väärästä hoidosta ja petoksesta

 

Itä-Göteborgin terveyskeskuksessa lääkärit, joilla ei ollut ruotsalaisia lääkärinlupia, antoivat 89:lle lapsille rokotuksia, joiden annos oli liian alhainen. Lapset eivät näin ollen ole saaneet riittävää rokotussuojaa. Lääkäreitä tutkitaan myöskin useista vääristä hoidoista ja siitä, että he ovat omistautuneet muslimien ympärileikkauksiin yksityisesti, mutta siltikin laskuttaneet veronmaksajia jonain julkisena rahoitettavana hoitona.

 

Tiedot ilmenevät sen jälkeen, että länsi-Götanmaan alue tutki terveyskeskusta. Erittäin voimakasta kritiikkiä suunnataan Itä-Göteborgin terveyskeskukselle ja heitä suositellaan nyt siihen, että sopimukset irtisanotaan välittömästi. Terveyskeskuksen vastuuhenkilöt kuitenkin hylkäävät kritiikin ja väittivät, että he eivät ole tehneet mitään väärää.

 

Terveyskeskuksen BVC-toimintaa kritisoidaan myös laimennetun rokoteannoksen lisäksi, laajasta yleisestä puutteesta laatuun, henkilöstöön ja saavutettavuuteen. Tutkijoiden mukaan, potilaiden turvallisuuteen on kohdistunut vaara. Nämä väärin rokotetut lapset, tullaan nyt kutsumaan toiseen terveyskeskukseen, riittävän rokotteen saamiseksi.

 

Konsernitoimisto, joka suorittaa tarkastuksen, osoittaa myöskin terävää kritiikkiä Itä-Göteborgin terveyskeskusen vastaisessa taistelussa, mutta potilasturvalaki antoi henkilöille, joilla ei ollut laatuvakuutusta ulkomaisesta lääkäriopinnoista ja ilman ruotsalaista lääketieteellistä kelpoisuustodistusta, työskennellä kokopäiväisesti lääkärinä terveyskeskuksessa.

 

Kritiikki koskee myöskin laajoja muslimien ympärileikkauksia, johon terveyskeskus on omistautunut yksityisenä sivutoimena. Vaikka se ei kuulu lasten terveydenhoito-ohjelman piiriin, on terveyskeskus tallentanut kirjanpitoonsa ympärileikkaukset, säännöllisesti hoitokeskusvierailuksi Länsi-Göteborgin alueen järjestelmässä.

 

Itä-Göteborgin terveyskeskus on siten huijannut aluetta maksamaan korvausta ympärileikkauksista, aivan tavallisina säännöllisinä potilasvierailuna. He ovat myöskin laskuttaneet veronmaksajia tulkkiavusta vanhemmille, jotka vierailivat terveyskeskuksessa siksi, että saivat vastasyntyneet pojat ympärileikatuiksi.

 

Sairaanhoitoalue vaatii nyt, että nämä rahat maksetaan takaisin. Se puolestaan taas ei selviä, onko poliisille myös tehty ilmoitus petoksesta. Vakavista puutteista ja sääntöjenvastaisuuksista huolimatta, on Itä-Göteborgin terveyskeskus edelleen toiminnassa ja voi jatkaa aina siihen saakka, että mahdollinen päätös siitä, että sanotaanko sopimus irti, on päätetty. Göteborgin terveys- ja sairaanhoitolautakunta tulee ottamaan kantaa asiaan 1 helmikuuta.

 

Terveyskeskuksella on reilut 4 000 potilasta omalla toimialueellaan, jotka riskeeraavat saada puutteellista, väärää ja potilaalle vaarallista käsittelyä hoitoalaan kuulumattomilta henkilöiltä.

 

Samnytt