Tukholmassa raiskausten lukumäärä lisääntyy räjähdyksenomaisesti – 20% vuodessa

9.9.2019

 

Reilusti viisi raiskausta päivässä. Niin monta raiskausta ilmoitettiin keskimäärin viime vuoden aikana Tukholmassa. Tänä vuonna tilanne näyttää pahentuvan vielä siitäkin 20:nen prosentin lisääntymisellä ensimmäisen puolen vuoden aikana, verrattuna samaan aikajaksoon vuonna 2018.

 Ensimmäisen puolen vuoden aikana, 2018, ilmoitettiin 890 raiskausta Tukholmassa – vastaava luku tälle vuodelle samalla aikajaksolla on 1060. Tälle lisäksi tulee vielä 24 kappaletta niin kutsuttuja varomattomia raiskauksia, mikä on uusi nimike, joka laadittiin samassa yhteydessä, kun suostumuslaki astui voimaan 1 heinäkuuta 2018.

 Söderin sairaalassa sijaitsee maan ainoa akuuttivastaanotto raiskatuille, missä noin 800 potilasta hoidetaan vuosittain. Pimeä luku on toki suuri – tämä 800:n joukko muodostuu vain noin kuudesta ilmoitetusta raiskaustapauksesta kymmenestä.

 Kameravalvonta joukkoliikennevälineissä ja turvallinen kaupunkiympäristö ovat kaksi esimerkkiä siitä ennakkoehkäisevästä työstä, Tukholman alueella, jonka uskotaan jarruttavan kehityksen jatkumista.

 Voimakas lisääntyminen raiskauksissa kansallisella tasolla

 Kun rikoksia ennältaehkäisevä neuvosto, Brå, esitteli uutta statistiikka kesällä, voitiin muun muassa todeta, että raiskaukset lisääntyivät kokonaisella 14:sta prosentilla, verrattuna edelliseen jaksoon ja näiden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, tänä vuonna, ilmoitettiin 4070 raiskausta, mikä on kasvua 493:lla rikoksella.

 Naisiin kohdistuneiden raiskausilmoitusten lukumäärä, iältään 18-vuotta tai sitä vanhempia, määrä kohosi 2 300 rikokseen, mikä on lisäystä 20:llä prosentilla (+386 rikosta) ja miesten raiskaukset lisääntyivät vieläkin enemmän, eli 40 prosenttia, yhteismääräisesti 118:sta rikokseen.

 Samaan aikaan lisääntyivät ilmoituksen raiskausrikokset lapsia kohtaan, jaettuna henkilöihin 0 – 17 vuotiaat, viidellä prosentilla aina 1 650:een ilmoitettuun rikokseen.

 Ennätys

 Kun nämä lopulliset luvut vuodelta 2018 esiteltiin Brån toimesta maaliskuussa, tänä vuonna, oli uusi ennätys tehty 7 556:lla ilmoituksella loppuun viedyistä raikauksista. Ilmoitusten lukumäärä on lisääntynyt tasaisesti sitten vuoden 1975, mutta tämä enempi ylöspäinsuuntauva trendi alkoi vuonna 2005 ja prosentuaalisesti ovat raiskausilmoitukset lisääntyneet lähes 1 700:lla prosentilla vuodesta 1975 aian vuoteen 2018 mennessä.

Lääkärit hälyttivät

 Joulukuussa 2017, lääkäritrio Maria Grundel, Pia Jakobsson ja Anna Möler tekivät hälytyksen siitä, että aina vain enemmän naisia ja tyttöjä hakivat hoitoa raiskauksen jälkeen. He alleviivasivat, että lisääntyminen oli suuri alle 18-vuotiaiden tyttöjen joukossa. Yhdessä vuodessa tapahtui kaksinkertaistuminen alle 18-vuotiassa tytöissä, jotka hakeutuivat Söderin sairaalan raiskausvastaanotolle saamaan hoitoa.

 

Samnytt